Компания:
Категория:
Търси
Неохим АД-Димитровград
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-05-2021 12:55:59
  Неохим АД-Димитровград представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2021г. от 14:00 часа в гр. Димитровград - 6400, ул. Химкомбинатска, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД ОСА 29.06.2021 1. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2020 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2020 г. 2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Гoдишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Гoдишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г. 3. Одобряване и приемане на Гoдишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Гoдишния финансов отчет на Неохим АД за 2020 г. 4. Одобряване и приемане на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за 2020 г. 5. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2020 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2020 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2020 г. 6. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г. 7. Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2020 г. 8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент).; Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Неохим АД приема Предложението на Съвета на директорите относно разпределяне на печалбата на Неохим АД за 2020 г. (разпределяне на дивидент). 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Неохим АД за дейността им по управление на Дружеството през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството 2020 г. настоящите членове на Съвета на директорите на Неохим АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Димчо Стайков Георгиев; 3. Тошо Иванов Димов; 4. Димитър Стефанов Димитров; 5. Васил Живков Грънчаров; 6. Зърнени храни България АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 7. Петер Михаел Лайтнер; 8. Маркус Хорхер за дейността му от датата на вписването в Търговския регистър – 05.08.2020 г. съответно до 31.12.2020 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2020 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета на директорите – 05.08.2020 г. бившите членове Елена Симеонова Шопова, ро
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецАвгуст 2022 Следващ месец
16 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 19-08-2022