Компания:
Категория:
Търси
Фазерлес АД-Силистра
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-05-2021 15:18:16
  Фазерлес АД-Силистра представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-06-2021г. от 10:00 часа в Силистра - 7500, Промишлена зона "Запад", при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на “ФАЗЕРЛЕС” АД през 2020 г.; Изслушване на Отчета на директора за връзки с инвеститорите на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2020 г. 2. Приемане на Годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2020 г., заверен от регистрирания одитор, Изслушване на Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2020 г. и Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2020 г. 3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г. 4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. 5. Приемане на Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС” АД за 2020 г. и определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г. 6. Освобождаване на регистрирания одитор поради изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2021 г. 7. Приемане на решение за промяна в Устава на „ФАЗЕРЛЕС“ АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите промяна в Устава на ФАЗЕРЛЕС АД. 8. Избор на съвет на директорите на “ФАЗЕРЛЕС” АД. 9. Избор на оправомощено лице за сключване на договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на “ФАЗЕРЛЕС” АД. 10. Други въпроси.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 86 819 206.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецСептември 2023 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Няма предстоящи събития за 30-09-2023