Компания:
Категория:
Търси
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 29-04-2021 11:57:52
  Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-06-2021г. от 10:30 часа в София-1000, ул. Бачо Киро № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г 3. Приемане на годишния доклад за 2020 г. на одитния комитет на дружеството; 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад; 6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите през 2020 г 7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.; 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.; 9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; 10. Приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите; 11. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите; 12. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; 13. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359 2 980 26 48.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023