Компания:
Категория:
Търси
Градус АД-Стара Загора
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 29-04-2021 09:59:33
  Градус АД-Стара Загора представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-06-2021г. от 11:00 часа в 6000, гр. Стара Загора, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще се проведе на 11.06.2021 г., от 11:00 ч., а в координирано универсално време – 08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”, при следния дневен ред: 1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.; 2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет за 2020 г.; 3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.; 5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.; Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. 6. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г. Проект за решение: 6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 11 694 487.87 лева, както следва: - част от печалбата, която е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,022 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 16 октомври 2020 г.; - част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.022 лева на акция. - остатъкът в размер на 975 704.63 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството. 6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 26.07.2021 г. ; (ii) Срок за изплащане на дивидента: - три месеца;; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД. 7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.; 8. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2021 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред. 9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 10. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание отменя, считано от 01.07.2021 Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приета от Общото събрание на акционерите, пр
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
Предишен месецМай 2022 Следващ месец
16 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 25-05-2022