Компания:
Категория:
Търси
Корадо-България АД-Стражица
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 07-04-2021 10:44:49
  Корадо-България АД-Стражица представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-05-2021г. от 11:00 часа в Стражица-5150, Гладстон 28, при следния дневен ред:

1. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.) Проект на решение: „Общото Събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.)” 2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г. Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г.” 3. Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2020 г. Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2020 г.” 4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2020 г. Проект на решение: „Общото Събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 4 596 106,57 лева, както следва: - първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861,40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на Дружеството от 16 септември 2020 г.; - втората част от печалбата, която част е в размер на 772 398,82 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и - третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036,66 лева, се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0,19 лева на акция.” 5. Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2020 г. Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2020 г.” 6. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г. Проект на решение: „Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г.“ 7. Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Проект на решение: „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.” 8. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Проект на решение: „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., така както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.” 9. Назначаване на регистриран одитор з
Прикачени файлове:
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Други
Други
Други
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023