Компания:
Категория:
Търси
Българска роза АД-Карлово
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-03-2021 15:59:39
  Българска роза АД-Карлово представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-05-2021г. от 13:30 часа в Карлово - 4300, Индустриална зона 1, при следния дневен ред:

БЪЛГАРСКА РОЗА АД представи покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.05.2021 г. в заседателната зала на предприятието от 13:30 ч. местно време (или 10:30 ч. в координирано универсално време) в Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 година. Проект за решение: ОСА не разпределя печалба за 2020 година. Реализираната през 2020 г. загуба в размер на 136 060.93 лв. да бъде покрита със средства от неразпределена печалба за минали години. 4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г. 5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година. Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Ганка Маринова Бъчварова, диплом № 0411, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 година, съгласно препоръката на одитния комитет. 6. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 06.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 12.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година. Допълнителна информация може да получите на телефон 033593320.

Допълнителна информация може да получите на тел: + 35933593320.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023