Компания:
Категория:
Търси
Стара планина Холд АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 24-03-2021 15:42:08
  Стара планина Холд АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20-05-2021г. от 11:00 часа в гр. София - 1113, гр. София ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на Стара планина холд АД – град София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20.05.2021 г. от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. София ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, при следния дневен ред: 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 година. 5. Промени в устава. 6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. 7. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. 8. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на холдинга.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0879899469.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Предишен месецЯнуари 2023 Следващ месец
9 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 30-01-2023