Компания:
Категория:
Търси
Петрол АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-01-2021 12:11:47
  Петрол АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-03-2021г. от 11:00 часа в Ловеч - 5500, ул. Търговска № 12, хотел "Ловеч", етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

Управителният съвет на „Петрол“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 02-03-2021г. от 11:00 часа местно време по седалище на дружеството в град Ловеч - 5500, ул. Търговска № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, а при липса на кворум – на 17-03-2021г., при следния дневен ред: 1. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството и като се съобразява с препоръката на Одитния комитет на „Петрол“ АД, избира регистрирания одитор Изабела Джалъзова, рег. № 0422, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2020 година.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929690453.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Предишен месецМарт 2023 Следващ месец
4 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2