Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Дружба АД-Разград
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 15-09-2020 09:42:39
  Дружба АД-Разград публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Становище корекция на ГФО 2019 г.
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Карта за самооценка на корпоративното управление
Одиторски доклад *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Доклад политика на възнагражденията
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
 
 
 
Предишен месец Септември 2020 Следващ месец
83 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 19-09-2020