Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Градус АД-Стара Загора
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-09-2020 20:53:45
  Градус АД-Стара Загора представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-10-2020г. от 11:00 часа в Стара Загора, кв. Индустриален, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще се проведе на 16.10.2020 г., от 11:00 ч местно време, а в координирано универсално време – /08.00 ч. UTC/, в гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел”, при следния дневен ред: 1. Одобряване на шестмесечен финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2020 г. Проект на решение: Общото събрание одобрява шестмесечния финансов отчет на Дружеството за първото полугодие на 2020 г. 2. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент. Проект на решение: Общото Събрание одобрява доклада на Съвета на директорите за изпълнението на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за изплащане на шестмесечен дивидент. 3. Взимане на решение по чл. 39 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на междинен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет. Проект за решение: Общото събрание взима решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2020 г., при следните параметри: (i) Общ брутен размер на дивидента – 5 359 391, 62 лв. (ii) Брутен размер на дивидента за една акция – 0,022 лв.; (iii) Начало на изплащане на дивидента: 17.11.2020 г.; (iv) Срок за изплащане на дивидента: - два месеца; (v) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0883773993.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Други
 
 
 
Предишен месец Октомври 2020 Следващ месец
15 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Няма предстоящи събития за 23-10-2020