Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
СЛС Имоти АДСИЦ-София
Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел 31-07-2020 20:04:33
  СЛС Имоти АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Доклад за възнагражденията
Информация за секюритизираните активи
Декларация от одитора
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Одиторски доклад *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020