Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Промени в капитала
31-07-2020 18:18:56
  На основание чл. 100ш, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с втората хипотеза на ал. 2 от същия член, Ви уведомяваме, че на 31.07.2020 г. с вписване № 20200731100708 по заявление № 20200727180444 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията е вписано увеличение на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД след успешно приключила на 03.07.2020 г. подписка и потвърден от Комисията за финансов надзор проспект с решение № 281-Е от 23.04.2020 г. Капиталът на Банката е увеличен на 149 084 800 лева чрез издаване на нови 39 084 800 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Размерът на капитала след увеличението е отразен в Устава на Банката след получено от Българската народна банка одобрение по реда на чл. 71, ал. 3 от ЗКИ и представлява приложение към заявлението за вписаното увеличение на капитала.
Прикачени файлове:
Уведомление за вписано увеличение на капитала и промени в устава на „Първа инвестиционна банка“ АД
Устав на ПИБ АД
 
 
 
Предишен месец Януари 2021 Следващ месец
6 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 20-01-2021