Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Кепитъл Консепт Лимитед АД-София
Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 31-07-2020 14:59:37
  Кепитъл Консепт Лимитед АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Годишен консолидиран доклад за дейността *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Одиторски доклад *
Информация прил. 11
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Декларации от отговорните лица
Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка
Декларации от отговорните лица *
Допълнителна информация
Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет *
Декл. добро корп. управление
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020