Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Балканкар-Заря АД-Павликени
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 31-07-2020 14:58:12
  Балканкар-Заря АД-Павликени публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларация одитор
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Доклад за политиката на възнагражденията
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020