Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Люк АДСИЦ-София
Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел 31-07-2020 14:55:10
  Люк АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на СД
Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Одиторски доклад *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020