Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел 31-07-2020 14:11:33
  Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София публикува Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Допълнителна информация по Приложение 11 към Наредба 2 на КФН
Относно събития, настъпили след датата на баланса
Декларация на одитора
Декларация за корпоративното управление
Декларация за свързаните лица
Обяснителни бележки към финансовия отчет - част 3
Допълнителна информация по чл.41 от Наредба 2 на КФН
Декларация на съставителя на финансовите отчети
Обяснителни бележки към финансовия отчет - част 2
Одиторски доклад *
Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Годишен консолидиран доклад за дейността *
Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка
Декларации от отговорните лица *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020