Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Бряст-Д АД-Добрич
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 31-07-2020 13:33:44
  Бряст-Д АД-Добрич публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Информация приложение 9
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Одиторски доклад *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Информация по чл.7 от регл.596
Карта за оценка
Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на СД
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Преглед и становище одитор
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020