Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Видахим АД-Видин
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 31-07-2020 12:12:39
  Видахим АД-Видин публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларация за корпоративно управление
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Одиторски доклад *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020