Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Котлостроене АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 31-07-2020 10:34:30
  Котлостроене АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04-09-2020г. от 11:00 часа в София 1220, ж.к.Военна рампа, бул.История славянобългарска №8, при следния дневен ред:

1.Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.; 2.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.; 3.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; 4.Доклад за политиката по възнагражденията през 2019 г.; 5.Отчет за дейността на одитния комитет през 2019 г.; 6.Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018 г. и 2019 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2020 г.; 8. Определяне на нов мандат на членовете на СД за 5 години; 9. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и на срока, за който са дължими; 10. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на СД.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359897682283.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
 
 
 
Предишен месец Март 2021 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4