Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Котлостроене АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 30-07-2020 14:20:46
  Котлостроене АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 04-09-2020 г. от11:00 часа в СОФИЯ 1220 на адрес ж.к. Военна рампа, бул. "История славянобългарска" №8 при следния дневен ред:

1.Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.; 2.Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.; 3.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; 4.Доклад за политиката по възнагражденията през 2019 г.; 5.Отчет за дейността на одитния комитет през 2019 г.; 6.Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2018 г. и 2019 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2020 г.; 8. Определяне на нов мандат на членовете на СД за 5 години; 9. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и на срока, за който са дължими; 10. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на СД.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 
Предишен месец Януари 2021 Следващ месец
6 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 26-01-2021