Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Родина-91 АД-Добрич
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 30-07-2020 14:03:55
  Родина-91 АД-Добрич публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Одиторски доклад *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
приложение ГФО
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020