Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Холдинг Кооп-Юг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 30-07-2020 15:59:32
  Холдинг Кооп-Юг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-08-2020г. от 11:00 часа в София-1000, ул. Г.С.Раковски 99 ет.7 офис 18 , при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; 2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2019 г., изготвен от Съвета на директорите; 3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; 4. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; 5. Назначаване на регистриран одитор за 2020 г.; 6. Изслушване на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2019 г. Избор на нов одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; 7. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на одитора; 8. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и консолидирания доклад на одитора; 9. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.; 10. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2019 г.; 11. Вземане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Съвета на директорите за нов срок от 5 (пет) години, считано от датата на изтичане на настоящия мандат; 12. Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; 13 Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0887557014 .
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
 
 
 
Предишен месец Януари 2021 Следващ месец
6 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 20-01-2021