Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 29-07-2020 11:39:19
  ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет *
Декларация корпоративно управление
Приложение 10-годишен консолидиран доклад за дейността
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Доклад политика възнаграждения на СД
Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка
Годишен консолидиран доклад за дейността *
Карта за самооценка на корпоративно управление
Декларации от отговорните лица *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Одиторски доклад *
Приложение 11-допълнителна информация
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020