Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 29-07-2020 10:28:27
  ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Карта за самооценка на корпоративното управление
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *
Доклад политика за възнагражденията на СД
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларация по чл.100н, ал.4,т.3 от ЗППЦК
Годишен доклад за дейността
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020