Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 27-07-2020 16:52:45
  Захарни заводи АД-Горна Оряховица представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-08-2020г. от 11:00 часа в гр.Горна Оряховица-5100, ул.Свети княз Борис I №29, при следния дневен ред:

1. Приемане на Индивидуалния и Консолидирания Годишен доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2019 г.; 2. Приемане на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; 3. Приемане на доклада на одиторите за извършената проверка на Индивидуалния и на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г.; 4. Разпределяне на печалбите от дейността на дружеството през 2019 г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за дейността им през 2019 година; 6. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; 7. Приемане на доклада относно политиката за възнагражденията на управителния и надзорния орган в дружеството. 8. Обсъждане и приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019г.; 9.Вземане на решение за избор на Одитен комитет в дружеството; 10.Вземане на решение за Промяна и актуализация на Устава на дружеството.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35961869500.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
30 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 07-08-2020