Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 27-07-2020 13:05:27
  Завод за шлиф. машини АД-Асеновград публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Инфоемация по Приложение 9
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Одиторски доклад *
декларация от одитора
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Доклад за политиката за възнагражденията
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
33 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 15-08-2020