Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел 13-07-2020 15:14:46
  Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София публикува Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Декларация на одитора
Доклад на одитора относно финансовия отчет на обслужващото дружество, ангажирано с поддръжката на недвижими имоти
Одиторски доклад *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Oбяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет - част 3
Oбяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет - част 2
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Допълнителна информация по чл.41 от Наредба 2 на КФН
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Финансов отчет на обслужващото дружество, ангажирано с поддръжката на недвижими имоти
Информация относно събития, настъпили след датата на изготвяне на баланса
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларация на обслужващото дружество, водещо счетоводната отчетност
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Декларация за корпоративното управление
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Доклад относно политиката за възнагражденията
Декларация относно свързаните лица
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
31 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 09-08-2020