Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Бианор Холдинг АД-София
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 06-07-2020 17:06:54
  Бианор Холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Декларация за корпоративно управление
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *
Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Доклад за прилагане на политиката на възнагражденията на членовета на СД
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
 
 
 
Предишен месец Август 2020 Следващ месец
31 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Няма предстоящи събития за 09-08-2020