Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ВФ Алтърнатив АД-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
26-06-2020 15:12:04
  На основание чл. 33а1, т. 3 във връзка с т.1.31 от Приложение 9 на Наредба НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, ВФ Алтърнатив АД уведомява, че на 23.06.2020г. със Зета Партнерс ООД е сключен договор за придобиване на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) дружествени дяла, собствени на Зета Партнерс ООД в дружеството Пирин Хил ООД на обща стойност 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева, представляващи 18,69% от дружествения капитал на Пирин Хил ООД.