Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Българска роза АД-Карлово
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Финансова информация
23-06-2020 13:05:44
  Българска роза АД отчита продажби за месец май 2020 година в размер на 124 хил.лв. и с натрупване от началото на годината 1338 хил.лв. Българска роза АД обявява неокончателен финансов резултат за м. май 2020 година - загуба в размер на 79 хил.лв. и с натрупване от началото на годината – загуба в размер на 66 хил.лв. Българска роза АД обявява прогнози за продажбите през месец юни 2020 година в размер на 320 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 1658 хил.лв.
Прикачени файлове:
ROZA-Prognos-2020.06