Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Мел инвест холдинг АД-София
Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 22-05-2020 15:29:14
  Мел инвест холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Консолидирана декларация за корпоративно управление.
Годишен консолидиран доклад за дейността *
Декларации от отговорните лица *
Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Одиторски доклад *
Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет *
Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Пояснителни бележки към ГФО 2019 на дружеството майка.
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020