Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Дружба АД-Разград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 22-05-2020 12:06:17
  Дружба АД-Разград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-06-2020 г. от14:00 часа в Разград 7200 на адрес ул.Тутракан 4 при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „Дружба” АД, гр. Разград, ЕИК 826009402 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „Дружба” АД на 30.06.2020 г. в 14:00 часа в гр. Разград, ул. „Тутракан” № 4 в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения: 1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2019 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; 4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2019 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2019 г.; 5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2019 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2019 г.; 6. Приемане на решение за утвърждаване на договор и допълнителни споразумения към него за получен кредит от „Фаворит Холд” АД в размер до 1 800 000 лв.; предложение за решение: на основание чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК ОСА утвърждава договор и допълнителни споразумения към него за получен кредит от „Фаворит Холд” АД в размер до 1 800 000 лв; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2020 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2020 г. 8. Отчет за дейността на одитния комитет през 2019 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2019 г.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020