Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 22-05-2020 11:29:31
  Пазарджик БТМ АД-Пазарджик публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Приложение 9
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Допълнителна информация
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Доклад за възнагражденията
Карта за оценка КУ
Одиторски доклад *
Информация по чл.7
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Декларация за КУ
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020