Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Пазарджик БТМ АД-Пазарджик
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 21-05-2020 18:04:48
  Пазарджик БТМ АД-Пазарджик публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Карта за оценка КУ
Одиторски доклад *
Информация по чл.7
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Декларация за КУ
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Допълнителна информация
Доклад за възнагражденията
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Приложение 9
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020