Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 20-05-2020 12:18:00
  Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-06-2020 г. от09:00 часа в Пловдив 4000 на адрес бул. „Шести септември” 242, в залата за събрания при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2019 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията; Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, годишния консолидиран финансов отчет, годишните доклади за дейността на дружеството през 2019 г., докладите на регистрирания одитор, отчета на директора за връзки с инвеститорите, доклада на Одитния комитет и доклада по прилагане на политиката за възнагражденията през 2019 г.; 2. Предложение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание приема предложението печалбата за 2019 г., в размер на 112 571.20 лв., да се разпредели както следва: 11 257,00 лв. (единадесет хиляди двеста петдесет и седем лева) за Фонд „Резервен“ и 101 314,20 лв. за „Допълнителни резерви“; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2019 г.; 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.; 5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание избира за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. г-н Стоян Величков Тинчев, рег. N 0151.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020