Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Марицатекс АД-Пловдив
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 20-05-2020 09:01:16
  Марицатекс АД-Пловдив публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Одиторски доклад *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020