Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-05-2020 11:01:34
  Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-06-2020г. от 11:00 часа в Ямбол, ул.”Обходен път Запад” № 57, при следния дневен ред:

1. Приемане доклад за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година. 2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година. 3. Избор на одитор за 2020 година. Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор за 2020 година проф.Михаил Динев с №0003; 4. Доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0888631323.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020