Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Момина крепост АД-Велико Търново
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа 18-05-2020 13:45:19
  Момина крепост АД-Велико Търново публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г.
Прикачени файлове:
Уведомление за ГФО 2019
Декларация от одитора, заверил ГФО
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Декларации от отговорните в рамките на емитента лица *
Одиторски доклад *
Доклад за прилагане политика за възнагражденията на членовете на СД
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
 
 
 
Предишен месец Май 2020 Следващ месец
17 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 25-05-2020