Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 14-01-2020 15:24:59
  Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 14-01-2020 г.09:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *