Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Котлостроене АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 07-11-2019 17:23:40
  Котлостроене АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-12-2019г. от 11:00 часа в София-1220, бул.История Славянобългарска №8, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на “Котлостроене” АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Допълнителна информация може да получите на тел: 028325076.
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *