Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Интеркапитал груп АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 05-11-2019 16:42:25
  Интеркапитал груп АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12-12-2019г. от 10:00 часа в София - 1000, бул. Мария Луиза 9-11, ет. 5, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД, ЕИК: 200867847, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.12.2019 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, 1000, Район Триадица, бул. „Мария Луиза“ № 9-11, „Бизнес център София – 2000“, ет. 5, при следния дневен ред и проекти на решения: 1. Създаване на Одитен комитет на Дружеството и избор на членовете му. Проект на решение: По предложение на Съвета на директорите и в съответствие с изискванията на чл. 107 от Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), общото събрание на акционерите създава Одитен комитет, състоящ се от двама члена, всеки с първоначален мандат от 3 (три) години и избира за негови членове Мария Димитрова Димитрова и Дарин Иванов Симеонов. 2. Одобряване на Правила за работа на Одитния комитет (Статут). Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Правила за работа (Статут) на Одитния комит, в съответствие с предложен от Съвета на директорите проект. 3. Одобряване на Политика за възнагражденията на членовете на СД, съгласно чл. 116в от Закон за публичното предлагане на ценни книжа Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД, съгласно чл. 116в от Закон за публичното предлагане на ценни книжа, в съответствие с предложен от Съвета на директорите проект.

Допълнителна информация може да получите на тел: +359879011721.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
 
 
 
Предишен месец Юли 2020 Следващ месец
28 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Няма предстоящи събития за 16-07-2020