Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Захарни заводи АД-Горна Оряховица
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
12-08-2019 17:27:11
  На основание чл.114а, ал.7 във вр. с чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че УС на „Захарни заводи“ АД одобри сключването на сделка по смисъла на чл.114, ал.3 от ЗППЦК между дъщерното дружество „Захар“ ЕАД с ЕИК123724063 и дружеството „Ритъм 4ТБ“ ООД. Сделката е сключена при спазване на реда на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК и уведомление до КФН при следните параметри: - Договор за паричен заем със заемодател „Ритъм – 4ТБ“ ООД; - Размер на заема - до 3 000 000 лева при пазарна лихва съгласно ЗКПО; - Срок на договора - 1 г. с възможност за продължаване с още една година
Прикачени файлове:
Договор за паричен заем