Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Мак АД-Габрово
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Друга информация за търговската дейност
12-08-2019 15:15:26
  С настоящето Ви уведомяваме, че на 12.08.2019 г. е вписано заличаване на дъщерното дружество МАК ДИВЕРС ЕООД, EИК 201959437, с едноличен собственик на капитала МАК АД. Заличаването е вписано с акт № 20190812131239 на Агенцията по вписванията -Търговски регистър.
Прикачени файлове:
Уведомление