Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Ямболен АД-Ямбол
Протокол от Общо събрание на акционерите 12-08-2019 14:37:17
  Ямболен АД-Ямбол представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 12-08-2019 г.09:30 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *