Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Зенит имоти АДСИЦ-София
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Уведомления за дялово участие
08-08-2019 13:59:07
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е от „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, На основание чл. 148б от ЗППЦК, „Зенит Имоти” АД оповестява информация за получени уведомления в Дружеството, както следва: На 07.08.2019г. са постъпили три броя уведомления за прекратяване на дяловото участие на Пиеранджело Галицио в “Зенит Имоти” АДСИЦ в резултат на процедура по наследяване, а именно: 1./ Уведомление от Рикардо Галицио за прекратяване на дяловото участие на Пиеранджело Галицио в капитала на “Зенит Иимоти” АДСИЦ от 33,38 % на 0 % от 06.08.2019г. 2./ Уведомление от Рикардо Галицио за придобиване на дялово участие в капитала на “Зенит Имоти” АДСИЦ в размер на 108 500 броя акции или 16,69 % от 06.08.2019г. 3./ Уведомление от Лорена Галицио за придобиване на дялово участие в капитала на “Зенит Имоти” АДСИЦ в размер на 108 500 броя акции или 16,69 % от 06.08.2019г.
Прикачени файлове:
Вътрешна информация