Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Светлина АД-Сливен
Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета
Относно: Търгово предлагане
08-08-2019 13:07:09
  Съветът на директорите на“СВЕТЛИНА” АД – гр.Сливен,съобщава на всички акционери, че на 08,08,2019 г. е постъпило окончателно Търгово предложение от „Синергон холдинг“АД на основание чл.149 а от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери на „Светлина“ АД.
Прикачени файлове:
ТЪГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛНО
СТАНОВИЩЕ НА СД ПО ЧЛ.151 АЛ.5
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.151 АЛ.4