Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Родина-91 АД-Добрич
Протокол от Общо събрание на акционерите 12-06-2019 15:13:39
  Родина-91 АД-Добрич представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 11-06-2019 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *