Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Приморско клуб ЕАД-Приморско
Протокол от Общо събрание на акционерите 12-06-2019 14:36:24
  Приморско клуб ЕАД-Приморско представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 10-06-2019 г.10:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *