Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Тракийски памук АД-Стара Загора
Протокол от Общо събрание на акционерите 11-06-2019 10:46:59
  Тракийски памук АД-Стара Загора представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 10-06-2019 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *