Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Завод за шлиф. машини АД-Асеновград
Протокол от Общо събрание на акционерите 11-06-2019 08:21:38
  Завод за шлиф. машини АД-Асеновград представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 10-06-2019 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *